Styret:

Styret i 2022 - 2023

Styret skal bestå av 5 medlemmer og 1 varamedlem som deltar på styremøtene. Da sekretæren, Vera Rasmussen, gikk bor i mai 2022 består styret nå av 4 medlemmer og 1 varamedlem.:

Kari Anderssen

Styreleder

Gunhild Thorgrimsen

Nestleder

Helga Stavdal

Kasserer

Aasta Brekke

Medlem

Åshild Herland

Varamedlem